Integritet

Ditt personvern er viktig for oss i Hudhelse. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter, hvilke data vi samler inn og hvilke rettigheter du har når du bruker nettsiden vår. Personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til GDPR – EUs forordning om personvern. Den gjelder bruk av ZO Skin Health webshop og informasjon du legger igjen her.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hudhelse AB. Kontaktinformasjonen til Hudhelse AB er:

 

Adress: Sockerbruksgränd 20 S-11842 Stockholm

E-post: mail@hudhelse.se

Telefon: +46 84 091 04 00

Organisasjonsnr.: 979962231

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta mail@hudhelse.se

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar namn, adress, telefonnummer, mailadress, samt vad som är köpt för att kunna hantera och registrera dina köp och eventuell uppföljning samt för att ge dig som kund service. Denna behandling sker utifrån köpeavtalet med dig och behandlingen är nödvändig och vi har ett berättigat intresse av att följa upp kundförhållandet med dig.

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress när du registrerar dig som användare och eventuellt uppdaterar din användare.

 

Vad används min personliga information till?

  • För att skapa och hantera ditt personliga användarkonto
  • För bearbetning av order i onlinebutiken
  • För att skicka information om leveranser
  • För att ge din klinik tillgång till dina beställningar

 

Delas min personliga information?

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer för transport, samt din klinik. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra såvida det inte finns en laglig grund för sådant avslöjande. Exempel på en sådan grund skulle vanligtvis vara ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar ut informationen.

I den mån Hudhelse AB använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning, har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kräva tillgång, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): https://www.imy.se/

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna vi har lämnat ovan. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter hos oss. Vi gör detta för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

 

Tillgång att överklaga

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi bryter mot integritetslagstiftningen på annat sätt kan du klaga till den Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du hittar information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida: https://www.imy.se/

modal subscribe