Persondatabeskyttelse

Din persondatabeskyttelse er vigtig for os i Hudhelse. I denne persondatabeskyttelseserklæring finder du information om hvordan vi håndterer personfølsomme oplysninger som vi indhenter, hvilke data vi indhenter og hvilke rettigheder du har. Persondatabeskyttelseserklæringen er udarbejdet i henhold til GDPR – EUs forordning om persondatabeskyttelse. Den gælder brug af HudHelseShop og information du indtaster her.

HudHelse er behandlingsansvarlig for personlige oplysninger som behandles. Kontakt os hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personfølsomme oplysninger.

 

Den dataansvarlige for de personoplysninger, vi behandler, er Hudhelse ApS. Kontaktoplysningerne til Hudhelse ApS er:

Adresse: Gammel Kongevej 60, 17., 1850 Frederiksberg C

E-post: mail@hudhelse.dk

Telefon: +45 22 33 36 81

Organisasjonsnr.: 39794888

 

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt hvad der er købt for at kunne håndtere og registrere dine køb og eventuel opfølgning og for at yde dig som kunde service. Denne behandling sker på baggrund af købsaftalen med dig og behandlingen er nødvendig, og vi har en legitim interesse i at følge op på kundeforholdet med dig.

Vi behandler dit navn og din e-mailadresse, når du opretter dig som bruger og eventuelt opdaterer din bruger.

 

Hvad bruges mine personlige oplysninger til?

  • Til at oprette og håndtere din personlige brugerkonto
  • Til behandling af bestillinger i webshoppen
  • Til at sende information om forsendelser
  • Til at give din klinik indblik i dine bestillinger

 

Deles dine personlige oplysninger?

Vi deler dine personlige data med vores leverandører til transport, samt din klinik. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig eller et retsgrundlag, der kræver, at vi videregiver oplysningerne.

I det omfang Hudhelse ApS anvender databehandlere til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne, har vi indgået aftaler om at varetage informationssikkerheden i alle faser af behandlingen.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at kræve indsigt, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet. Du kan læse mere om indholdet af disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder skal du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, vi har angivet ovenfor. Vi vil besvare din henvendelse til os hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi tillader dig at udøve dine rettigheder hos os. Det gør vi for at være sikre på, at vi kun giver adgang til dine personlige data til dig – og ikke til nogen, der udgiver sig for at være dig.

 

Adgang til at klage

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med det, vi har beskrevet her, eller at vi på anden måde bryder privatlivslovgivningen, kan du klage til det danske datatilsyn.

Du kan finde information om, hvordan du kontakter det danske datatilsyn på datatilsynet.dk.

modal